Languages

Kalendar ispitnih rokova i konzultacija na Studiju socijalnog rada

Kalendar ispitnih rokova za

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

U 2023./2024. akademskoj godini

Zimski redoviti ispitni rokovi od 29.1. do 29.2. 2024.

Ljetni redoviti ispitni rokovi 17.6. do 12.7. 2024

Jesenski redoviti ispitni rokovi 26.8. do 28.9. 2024

 

I.                    GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Konzultacije

Teorijske osnove socijalnog rada

6.2. i 20.2.

u 14h

25.6. i 9.7.

u 10h

5.9 .i 19.9. u 14h

pon i čet 11:15-12:15 uz najavu e-mailom

Sistematska sociologija

30. 1. i 13. 2 u 9 sati

18. 6. i 2. 7. u 9 sati

2. 9. i 16. 9. u 9 sati

ponedjeljak 11:15-12:15

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

29.1. i 12.2. u 9h

17.6. i 1.7. u 9h

26.8. i 9.9. u 9h

prema prethodnoj najavi na e- mail

Povijest socijalnih i političkih teorija

30.1.2024 u 10h

13.2.2024 u 10 h

18.6.2024. u 10h

2.7.2024 u 10h

3.9.2024 u 10h

17.9.2024 u 10h

utorak:

11-11:30

Hrvatski jezik – jezične vježbe

12.2. u 11

26.2. u 11

18.6. u 11

2.7. u 11

9.9. u 11

23.9. u 11

 

Engleski jezik I.

1.2.2024 u 17.00

22.2.2024 u 17.00

19.6. u 18.00

11.7. u 18.00

12.9.u 18.00

26.9.u 18.00

Utorkom 9.30-10.30 i po dogovoru (ured 38)

Njemački jezik I.

6.2. u 14.00

20.2. u 14.00

18.6. u 14.00

2.7. u 14.00

3.9. u 14.00

17.9. u 14.00

utorkom:

od 12.00-13.00 sati

Mediji i odgoj

31.1. u 11.00

14.2. u 11.00

19.6. u 11.00

3.7. u 11.00

4.9. u 11.00

18.9 u 11.00

srijedom od 11. 15 - 12. 15 i/ili uz najavu e-mailom

Akademsko pismo

29. 1. u 12:00h

13. 2. u 12:00h

18. 6. u 12:00h

2. 7. u 12:00h

13. 9. u 12:00h

27. 9. u 12:00h

 

Socijalna demografija

31.1. i 14.2.

11h

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9.

11h

srijedom od 12-13 uz obveznu najavu e-mailom

         

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

29.1. i 12.2. u 10h

17.6. i 1.7. u 10h

26.8. i 9.9. u 10h

prema prethodnoj najavi na e- mail

Informatika i statistika

5.2. i 19.2.

u 10h

24.6. i 8.7. u 10h

2.9. i 16.9. u 10h

utorkom i četvrtkom od 10h, ured 62

Uvod u teoriju države i prava

8. 2. i 22. 2. u 12h

27. 6. i 11. 7. u 12h

5. 9. i 19. 9. u 12h

ponedjeljkom od 11-12 uz obveznu najavu e-mailom

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

12.2. u 11

26.2. u 11

18.6. u 11

2.7. u 11

9.9. u 11

23.9. u 11

 

Engleski jezik II.

1.2. U 17.00

22.2. U 17.00

20.6.u 18.00

12.7 u 18.00

13.9. U 18.00

27.9.u 18.00

 

Njemački jezik II.

6.2. u 14.00

20.2. u 14.00

18.6. u 14.00

2.7. u 14.00

3.9. u 14.00

17.9. u 14.00

 

Teorija konflikata

29.1. i 12.2. u 12h

17.6. i 1.7. u 12h

26.8. i 9.9. u 12h

 

Povijest socijalnog rada

30.1. i 13.2.

u 9h

18.6. i 2.7. u 9h

27.8. i 10.9. u 9h

 

Politika okoliša

       

 

 

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Zimski ispitni

rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Konzultacije

Etika socijalnog rada

30.1.2024 u 10h

13.2.2024 u 10 h

18.6.2024. u 10h

2.7.2024 u 10h

3.9.2024 u 10h

17.9.2024 u 10h

utorak:

11-11:30

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

30. 1. i 13. 2 u 9 sati

18. 6. i 2. 7. u 9 sati

2. 9. i 16. 9. u 9 sati

 

Osnove savjetovanja

12.02. u 17h

25.02. u 17h

27.06. u 17h
11.07. u 17h

03.09. u 17h
17.09. u 17h

Ponedjeljak od 17 - 18h Uz prethodnu najavu mailom

Osnove socijalne politike

14.02. u 18h

28.02. u 18h

28.06. u 18h

12.07. u 18h

04.09. u 18h

18.09. u 18h

Ponedjeljak od 17 - 18h Uz prethodnu najavu mailom

Osnove psihologije

31.1. i 14.2. u 16h

20.6. i 4.7. u 16h

27.8. i 10.9. u 16h  

Mediji i zaštita maloljetnika

7.2. i 21.2. u 15h

26.6. i 10.7. u 15h 

4.9. i 18.9. u 15h

 

Socijalni nauk religijskih zajednica

/

/

/

 

Socijalni rad u zdravstvu

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

         

Socijalni rad s obitelji

12.02. u 17h

25.02. u 17h

27.06. u 17h

11.07. u 17h

03.09. u 17h

17.09. u 17h

Ponedjeljak od 17 - 18h Uz prethodnu najavu mailom

Socijalni rad s pojedincem

6.2. i 20.2.

u 14h

25.6. i 9.7.

u 10h

5.9 .i 19.9. u 14h

pon i čet 11:15-12:15 uz najavu e-mailom

Socijalna psihologija

       7.2. i 21.2.

u 16h

27.6. i 11.7.

u 16h

3.9. i 17.9.

u 16h

 

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

2. 2. i  16. 2.

u 11 sati

21. 6. i 5  7.

u 11 sati

6. 9.  i 20. 9.

u 11 sati

četvrtkom

12 do 13 sati

Marginalne skupine u društvu

30. 1. i 13. 2 u 9 sati

18. 6. i 2. 7. u 9 sati

2. 9. i 16. 9. u 9 sati

 

Krizne intervencije

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Socijalna rad s djecom i mladima

06.2. i 20.02. u 16 sati

25.06. i 9.07. u 16 sati

03.09. i 24.09. u 16 sati

utorkom od 14-15 uz najavu e-mailom

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

/

/

/

/

 

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Konzultacije

Socijalni rad u zajednici

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Radno i socijalno pravo

31.1. i 14. 1.

u 12h

19. 6. i 3.7.

u 12h

4. 9. i 18. 8. u 12h

 

Upravno pravo

2.2. u 11h i 16.2. u 11h

19.6. u 14h i 3.7.u 14h

3.9.u 14h i 17.9. u 14h

četvrtak u 14,00 h  uz najavu e-mailom

Socijalni rad s ovisnicima

1.2.2024. u 12:00 h

22.2.2024. u 12 :00h

20.6.2024. u 12:oo h

11.7.2024. u 12 h

29.8.2024. u 12 h

20.9.2024. u 12 h

 

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

6.2. i 20.2.

u 14h

25.6. i 9.7.

u 10h

5.9 .i 19.9. u 14h

pon i čet 11:15-12:15 uz najavu e-mailom

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

29.1. i 12.1. u 10h

17.6. i 1.7. u 10h

26.8. i 9.9. u 10h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Duhovnost i socijalni rad

30.1. i 13.2. u 9h

18.6. i 2.7. u 9h

27.8. i 10.9. u 9h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

9.2. i 23.2. u 9h

21.6. i 5.7. u 9h

6.9. i 20.9. u 9h

 
         

Socijalni rad s grupom

29.1. i 12.2. u 9h

17.6. i 1.7. u 9h

26.8. i 9.9. u 9h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Socijalna psihijatrija

2.2.2024. u 11h

23.2.2024.u 11h

21.6.2024. u 11h

12.7.2024. u 11h

30.8.2024. u 11h

21.9.2024. u 11h

 

Socijalna gerontologija

30.1. i 13.2. u 10h

18.6. i 2.7. u 10h

27.8. i 10.9. u 10h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

31.1. i 14.2.

13h

19.6. i 3.7. u 11h

28.8. i 11.9.

11h

srijedom od 12-13 uz obveznu najavu e-mailom

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

29.1. i 12.2. 10h

17.6. i 1.7. 10h

2.9. i 16.9. 10h

 

Preventivni programi u socijalnom radu

12.02. u 17h

25.02. u 17h

27.06. u 17h

11.07. u 17h

03.09. u 17h

17.09. u 17h

Ponedjeljak od 17 - 18h Uz prethodnu najavu mailom

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

6.2. i 20.2.

u 14h

25.6. i 9.7.

u 10h

5.9 .i 19.9. u 14h

pon i čet 11:15-12:15 uz najavu e-mailom

Socijalna pedagogija

31.1. i 14.2.

15,30 h

27.6. i 11.7.

15,30 h

28.8. i 11.9.

15,30 h

četvrtkom u 15,00 h uz obveznu najavu e-mailom

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

I.                    GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Konzultacije

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

31.1. i 14.2.

12h

19.6. i 3.7. u 13h

28.8. i 11.9.

13h

srijedom od 12-13 uz obveznu najavu e-mailom

Siromaštvo i socijalna pomoć

06.2. i 20.02. u 16 sati

25.06. i 9.07. u 16 sati

03.09. i 24.09. u 16 sati

utorkom od 14-15 uz najavu e-mailom

Socijalna politika u BiH

14.02. u 18h

28.02. u 18h

28.06. u 18h

12.07. u 18h

04.09. u 18h

18.09. u 18h

Ponedjeljak od 17 - 18h

Uz prethodnu najavu mailom

Obiteljska terapija

12.02. u 17h

25.02. u 17h

27.06. u 17h

11.07. u 17h

03.09. u 17h

17.09. u 17h

Ponedjeljak od 17 - 18h Uz prethodnu najavu mailom

Kvantitativne metode u socijalnom radu

5.2. i 19.2. u 11h

18.6. i 2.7. u 12h

2.9. i 16.9. u 11h

 

Procesi i metode procjene obitelji

06.2. i 20.02. u 16 sati

25.06. i 9.07. u 16 sati

03.09. i 24.09. u 16 sati

utorkom od 14-15 uz najavu e-mailom

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Vođenje slučaja u socijalnom radu

30.1. i 13.2. u 10h

18.6. i 2.7. u 10h

27.8. i 10.9. u 10h

prema prethodnoj najavi na e-mail

         

Europska socijalna politika

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Supervizija u psihosocijalnom radu

30.1. i 13.2. u 11h

18.6. i 2.7. u 11h

27.8. i 10.9. u 11h

 

Ljudska prava i socijalni rad

31.1. i 14.2.

13h

19.6. i 3.7. u 12h

28.8. i 11.9.

12h

srijedom od 12-13 uz obveznu najavu e-mailom

Kvalitativne metode u socijalnom radu

7.2. i 21.2. u 11h

21.6. i 5.7. u 11h

29.8. i 20.9. u 11h

 

Socijalni rad u psihijatriji

1.2.2024. u 11:00 h

22.2.2024. u 11 :00h

20.6.2024. u 11:oo h

11.7.2024. u 11 h

29.8.2024. u 11 h

20.9.2024. u 11 h

 

Rehabilitacijski pristupi u gerontologiji

30.1. i 13.2. u 10h

18.6. i 2.7. u 10h

27.8. i 10.9. u 10h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Civilno društvo

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

 

 

 

 

 

II. GODINA

 

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Konzultacije

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

31.1. i 14.2.

11h

19.6. i 3.7. u 13h

28.8. i 11.9.

13h

srijedom od 12-13 uz obveznu najavu e-mailom

Socijalna politika  i socijalni menadžment

2.2.2024. u 10h

16.2.2024. u 10h

21.6.2024. u 10h

5.7.2024. u 10h

30.8.2024. u 10h

13.9.2024. u 10h

ponedjeljkom 16:30-17:30

uz najavu e-mailom

Metode u društvenim istraživanjima - nacrt istraživanja

5.2. i 19.2. u 12h

18.6. i 2.7. u 13h

2.9. i 16.9. u 12h

 

Medijacija

29.1. i 12.2. u 12h

17.6. i 1.7. u 12h

26.8. i 9.9. u 12h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Profesionalnost u pomažućim profesijama

2.2.2024. u 12 h

23.2.2024. u 12 h

21.6.2024. u 12 h

12.7.2024. u 12 h

30.8.2024. u 12 h

21.9.2024. u 12 h

 

Projekti EU fondova

       

Socijalni rad u školi

6.2. i 20.2.

u 14h

25.6. i 9.7.

u 10h

5.9 .i 19.9. u 14h

pon i čet 11:15-12:15 uz najavu e-mailom

         

Odabrana područja socijalnog rada

06.2. i 20.02. u 16 sati

25.06. i 9.07. u 16 sati

03.09. i 24.09. u 16 sati

utorkom od 14-15 uz najavu e-mailom

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

1.2.2024. u 10h

15.2.2024. u 10h

20.6.2024. u 10h

4.7.2024. u 10h

29.8.2024. u 10h

12.9.2024. u 10h

ponedjeljkom 16.30-17.30

najavit se e-mailom

Palijativna skrb u socijalnom radu

29.1. i 12.2. u 11h

17.6. i 1.7. u 11h

26.8. i 9.9. u 11h

prema prethodnoj najavi na e-mail

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

       

 

 

 

 

 

 

Studijske grupe