Languages

Uvod u informacijske znanosti (5.2.)

Rezultate sa prvog ispitnog roka održanog 5.2. iz kolegija Uvod u informacijske znanosti možete pronaći unutar e-kolegija na sustavu za e-učenje Sumarum.

Studijske grupe