Languages

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Upravljanje projektima (29.09.2014.)

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Upravljanje projektima održanog 29.09.2014. god.

 

R.br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

UKUPNO

(max. 80)

1.     

Volarić Igor

4642

60

2.     

Galić Tanja

4525

55

3.     

Ademi Antigona

3896

40

4.     

Baković Kristina

3681

40

5.     

Čepo Patricia

4595

40

6.     

Leko Jure

3665

40

7.     

Šušak Mirjana

3952

40

Pismeni ispit su uspješno položili studenti koji su ostvarili 50% (40 bodova) na ispitu.

 

Završni ispit kod prof.dr.sc. Vlade Majstorovića će se održati naknadno.

 

Studijske grupe