Languages

Didaktika - obavijest o početku nastave

Uvodno predavanje iz Didaktike održat će se u srijedu 20.3. godine u 11,30 u amf. V. Klaić.

Predavanja se neće održavati u prva dva tjedna nastave u ljetnom semestru u predviđenim terminima po rasporedu.

STUDIJSKE GRUPE