Languages

Izvanredni (travanjski) ispitni rokovi 2024. za zajedničke C i D predmete

IZVANREDNI (TRAVANJSKI) ISPITNI ROKOVI 2024. 

ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA NASTAVNIČKE STUDIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv predmeta

Ispitni rok

Engleski jezik 1 i 2

22. 4. u 18 sati u amf. V. Klaić

Njemački jezik 1 i 2

24. 4. u 12 sati u uredu 50

Latinski jezik

26. 4. u 11,30 u u uč. 30

Hrvatski jezik 1 i 2

25. 4. u 14,00 u uč. 2-5

Hrvatski jezik

24. 4. u 16,30 u uč. 25

Filozofija odgoja i obrazovanja

23. 4. u 11,30 u amf. V. Klaić

IPLOMSKI STUDIJ

Naziv predmeta

Ispitni  rok

Psihologija odgoja i obrazovanja

22. 4. u 18,30 u amf. AB Šimić

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

23. 4. u 8,30 u uč. 209 (FPMOZ)

Didaktika

24. 4. u 12,00 u amf. V. Klaić

Suvremena kultura, obrazovanje i etika

23. 4. u 11,30 u amf. V. Klaić

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

22. 4. u 13,15 u uč. 27

Projekti EU fondova

24. 4. u 10,30 u uč. 27

 

ZAJEDNIČKI C IZBORNI PREDMETI ZA SVE STUDIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv predmeta

Ispitni  rok

Osnove psihologije

24. 4. u 10,30 u uč. 2-5

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

22. 4. u 9,00 u uč. 27

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

23. 4. u 11,00 u amf. R. Bošković

Britanska kultura i civilizacija

22. 4. u 10,00 u amf. V. Klaić

Hrvatska katolička  književnost

24. 4. u 16,30 u uč. 25

Pedagoška prevencija i resocijalizacija

23. 4. u 8,30 u uč. 209 (FPMOZ)

Odgoj i obrazovanje u praksi

23. 4. u 8,30 u uč. 209 (FPMOZ)

Akademsko pismo

23. 4. u 9,45 u uč. 23

Teorija konflikata

22. 4. u 9,00 u uč. 27

Odabrane teme iz hrvatske kulture i umjetnosti

26. 4. u 10,00 u uredu 43

Osnove informacijske pismenosti

24. 4. u 13,00 u amf. R. Bošković

Mediji i zaštita maloljetnika

24. 4. u 14,00 u uč. 31

Odgoj osobnosti

23. 4. u 8,30 u uč. 209 (FPMOZ)

Suvremeno novinarstvo i njegovi utjecaji

24. 4. u 11,30 u uč. 30

Tehnike pisanja u novinarstvu

22. 4. u 9,45 u uč. 26

Vizualne komunikacije

26. 4. u 11,00 u uredu 43

Medijska pismenost

22. 4. u 11,30 u uč. 30

Mediji i rodne uloge

23. 4. u 17,00 u uč. 30

Hrvatska povijest

24. 4. u 2,00 u uč. 24

Interkulturalno razumijevanje

22. 4. u 9,00 u uč. 25

Osnove španjolskog jezika 1 i 2

24. 4. u 13,15 u uč. 24

Osnove kineskog jezika 1 i 2

26. 4. u 10,00 u uč. 31

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv predmeta

Ispitni  rok

Informacijske tehnologije u obrazovanju

24. 4. u 13,00

Medijacija

22. 4. u 9,00 u uč. 27

Civilno društvo

22. 4. u 9,00 u uč. 27

Projekti EU fondova

24. 4. u 10,30 u uč. 27

Odabrane teme iz hrvatske kulture i umjetnosti

26. 4. u 10,00 u uredu 43

Povijest fotografije

26. 4. u 10,00 u uredu 43

Osnove španjolskog jezika 1 i 2

24. 4. u 13,15 u uč. 24

Osnove kineskog jezika 1 i 2

26. 4. u 10,00 u uč. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKE GRUPE