Languages

Online nastava iz kolegija Osnove obrade dokumenata

Online nastava iz kolegija Osnove obrade dokumenata kod prof. dr. sc. Senade Dizdar održat će se u

utorak, 11.12. u 10h

 

 

Studijske grupe