Languages

Obavijest o ispitu kod prof. dr. Slavice Juka

Prof. dr. Slavica Juka održat će ispit za studente pds - Jezici i kulture u kontaktu u utorak, 1.travnja. 2014. u 12 sati

Studijske grupe