Languages

Obavijest o predavanju iz kolegija Marketing

Predavanja iz kolegija Marketing kod prof. dr. sc. Sanje Bijakšić (I. godina dipl. studija) održat će se u petak, 17.10.2014. od 12,30 do 14 sati umjesto u srijedu, 16.10..

Studijske grupe