Languages

prof. dr. Ivan Kordić - termini dolazaka - izmjene

PROF.  DR.  SC.  IVAN  KORDIĆ

 

Predavanja i ispiti u zimskom semestru 2014./2015.

 

 

Metafizika II FFFIM309 A (3. sem. Dipl. st.), 30+15+0, 4 ECTS

četvrtak:     30. listopada                 08.15-13.15

                   27. studenog                 08.15-13.15

                   11. prosinca                  08.15-13.15

                   12. veljače            08.15-13.15

Predavanja će se održavati u 3x2 sata (08.15-09.45; 10.00-11.30; 11.45-13.15h).

 

Fil. T. Akvinskog FFFIB311, B2 (3. sem. Preddipl. st.), 30+0+0, 2 ECTS

petak:                  31. listopada                 08.00-10.30

                   28. studenog                 08.00-10.30

                   12. prosinca                  08.00-10.30

                   13. veljače            08.00-10.30

Predavanja će se održavati u trosatnom bloku sa stankom od 09.30 do 09.45h.

 

Fil. hermeneutika FFFIM103 B1 (1. sem. Dipl. st.), 30+0+0, 3 ECTS

petak:                  31. listopada                 10.45-13.15

                   28. studenog                 10.45-13.15

                   12. prosinca                  10.45-13.15

                   13. veljače            10.45-13.15

Predavanja će se održavati u trosatnom bloku sa stankom od 12.15 do 12.30h.

 

Konzultacije četvrtkom u 11.30h, a na e-mail ivan.kordic1@zg.htnet.hr svakodnevno.

 

Ispiti prigodom svakog dolaska uz predhodni dogovor na e-mail najkasnije tjedan dana prije planiranog dolaska. Obveznici ISS-a trebaju se prijaviti za tamo navedeni termin, a ispit će biti u terminu koji je dogovoren na e-mail.

 

Informaciju o prostoriji predavanja, ispita i konzultacija dostupna je na ulazu na Fakultet.

Studijske grupe