Languages

Obavijest o predavanjima doc. dr. sc. Đorđa Obradovića

Predavanja kod prof. dr. sc. Đorđa Obradovića održat će se u četvrtak, 30.10.2014.  prema sljedećem rasporedu:

  • Medijska analitika od 10 do 13 sati (uč.31)
  • Holističko komuniciranje od 13 do 16 sati (uč.30)

Studijske grupe