Languages

Vježbe iz kolegija Osnove upravljanje

Vježbe iz kolegija Osnove upravljanje održat će se u četvrtak, 30. 10. 2014. u 8,30 sati (uč. 23).

Studijske grupe