Languages

Predavanja kod dr. sc. Josipe Barake - Perica

Dr. sc. Josipa Baraka - Perica održat će predavanja iz kolegija Starokršćanska arheologija u četvrtak, 30. listopada, s počtekom u 16:30h

Studijske grupe