Languages

Obavijest o predavanju iz kolegija Rani i razvijeni realizam

 Predavanje iz kolegija Rani i razvijeni realizam kod dr. sc. Adrijane Vidić održat će se prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, 3.11.2014. od 8 do 12 sati

utorak, 4.11.2014. od 8 do 12 sati

srijeda, 5.11.2014. od 8 do 10 sati.

Studijske grupe