Languages

Ispitni rokovi za akad. 2013./2014. god.

 
 

Preddiplomski studij 

 

I. godina

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

zimski ispitni rok

Travanjski ispitni rok

ljetni ispitni rok

rujanski ispitni rok

Antička filozofija

(doc. dr. sc. Mate Buntić/Toni Herceg, asist.)

28.1.2014. u 11:00h

11.2.2014. u 11:00h

9. 4. 2014. u 11:00 h

Uč. 24

10.6.2014. u 11:00h

24. 6. 2014. u 11:00h

1.9.2014. u 11:00h

15.9.2014. u 11:00h

Uvod u filozofiju

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. /Mate Penava, asist.)

3. 2. 2014. u 10:00h

17. 2. 2013. u 10:00h

7. 4. 2014. u 16:00 h

16. 6. 2013. u 10:00h

30. 6. 2013. u 10:00h

8. 9. 2013. u 10:00h

22. 9. 2013. u 10:00h

Logika I

(prof. dr. Stipe Kutleša/Mate Penava, asist.)

27. 1. 2014. u 10:00h

10. 2. 2014. u 10:00h

7. 4. 2014. u 18:00 h

9. 6. 2014. u 10:00h

23. 6. 2014. u 10:00h

2. 9. 2014. u 10:00h

16. 9. 2014. u 10:00h

Znanstvena metodologija

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. /Zoran Pervan, asist.)

27. 1. 2014. u 14:00h

10. 2. 2014. u 14:00h

9. 4. 2014. u 18:00 h

9. 6. 2014. u 14:00h

23. 6. 2014. u 14:00h

1. 9. 2014. u 14:00h

15. 9. 2014. u 14:00h

Filozofska terminologija

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. /Mate Penava, asist. )

4. 2. 2013. u 10:00h

18. 2. 2013. u 10:00h

9. 4. 2014. u 16:00 h

17. 6. 2013. u 10:00h

1. 7. 2013. u 10:00h

9. 9. 2013. u 10:00h

23. 9. 2013. u 10:00h

   
 

II. godina

   

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

zimski ispitni rok

Travanjski ispitni rok

ljetni ispitni rok

rujanski ispitni rok

Logika II

(prof. dr. Stipe Kutleša/Mate Penava, asist.)

27. 1. 2014. u 10:00h

10. 2. 2014. u 10:00h

7. 4. 2014. u 18:00 h

9. 6. 2014. u 10:00h

23. 6. 2014. u 10:00h

2. 9. 2014. u 10:00h

16. 9. 2014. u 10:00h

Etika I

(prof. dr. Slavica Juka/Krešimir Tabak, assist.)

11. 2. 2014. u 10:00h

25. 2. 2014. u 10:00h

7. 4. 2014. u 14:00 h

10. 6. 2014. u 10:00h

24. 6. 2014. u 10:00h

9. 9. 2014. u 10:00h

23. 9. 2014. u 10:00h

Teorija spoznaje

(doc. dr. Mate Buntić/Zoran Pervan, asist.)

28.1.2014. u 9:00h

11.2.2014. u 9:00h

9. 4. 2014. u 8:15 h

Uč. 27

10. 6. 2014. u 9:00h

24. 6. 2014. u 9:00h

1.9.2014. u 9:00h

15.9.2014. u 9:00h

Filozofija srednjge vijeka i renesanse

(prof. dr. Ivan Kordić)

31. 1. 2014. u 12:00h

14. 2. 2014. u 12:00h

Prilikom dolaska profesora

13. 6. 2013. u 12:00h

27. 6. 2013. u 12:00h

5. 9. 2014. u 12:00h

19. 9. 2014. u 12:00h

Filozofija Tome Akvinskog

(prof. dr. Ivan Kordić)

31. 1. 2014. u 11:00h

14. 2. 2014. u 11:00h

Prilikom dolaska profesora

13. 6. 2013. u 11:00h

27. 6. 2013. u 11:00h

5. 9. 2014. u 11:00h

19. 9. 2014. u 11:00h

   
 

III. godina

   

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

zimski ispitni rok

Travanjski ispitni rok

ljetni ispitni rok

rujanski ispitni rok

Filozofija novog vijeka I (Povijest filozofije III)

(prof. dr. Slavica Juka/ Krešimir Tabak, assist.)

11. 2. 2014. u 11:00h

25. 2. 2014. u 11:00h

7. 4. 2014. u 15 h

10. 6. 2014. u 11:00h

24. 6. 2014. u 11:00h

9. 9. 2014. u 11:00h

23. 9. 2014. u 11:00h

Filozofija novog vijeka II

(prof. dr. Slavica Juka/Toni Herceg, asist)

11. 2. 2014. u 12:00h

25. 2. 2014. u 12:00h

11. 4. 2014. u 9:00 h

17. 6. 2014. u 12:00h

1. 7. 2014. U 12:0h

9. 9. 2014. u 12:00h

23. 9. 2014. u 12:00h

Filozofija odgoja i obrazovanja

(prof. dr. Slavica. Juka/Toni Herceg, asist.)

31. 1. 2014. u 12:00h

21. 2. 2014. u 12:00h

11. 4. 2014. u 9:00 h

20. 6. 2014. u 12:00h

11. 7. 2014. u 12:00h

3. 9. 2014. u 12:00h

22. 9. 2014. u 12:00h

Metafizika I

(doc. dr. Mate Buntić/Zoran Pervan, asist.)

28.1.2014. u 10,00h

11.2.2014. u 10,00h

9. 4. 2014. u 11 h

10. 6. 2014. u 10.00h

24. 6. 2014. u 10.00h

1.9.2014. u 10.00h

15.9.2014. u 10.00h

Suvremena filozofija I

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. /Zoran Pervan, asist.)

29. 1. 2014. u 10:00h

12. 2. 2014. u 10:00h

9. 4. 2014. u 11:30

11. 6. 2014. u 10:00h

25. 6. 2014. u 10:00h

3. 9. 2014. u 10:00h

17. 9. 2014. u 10:00h

Filozofija znanosti

(prof. dr. Zoran Primorac)

4. 2. 2014. u 10.30h

18. 2. 2014. u 10:30h

 

12. 6. 2014. u 10:30h

26. 6. 2014. u 10:30h

8. 9. 2014. u 10:30h

22. 9. 2014. u 10:30h

   
 

Diplomski studij

   
 

I. godina

   

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

zimski ispitni rok

Travanjski ispitni rok

ljetni ispitni rok

rujanski ispitni rok

Filozofska antropologija

(doc. dr. Ita Lučin)

6. 2. 2014. u 12.00h

17. 2. 2014. u 12.ooh

11. 4. 2014. u 9:00 h

12. 6. 2014. u 12:00h

26. 6. 2014. u 12:00h

8. 9. 2014. u 12:00h

22. 9. 2014. u 12:00h

Suvremena filozofija II

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. /Mate Penava, asist.)

29. 1. 2014. u 11:00h

12. 2. 2014. u 11:00h

9. 4. 2014. u 14:00 h

11. 6. 2014. u 11:00h

25. 6. 2014. u 11:00h

3. 9. 2014. u 11:00h

17. 9. 2014. u 11:00h

Estetika

(doc. dr. Ita Lučin)

6. 2. 2014. u 10.30h

17. 2. 2014. u 10:30h

11. 4. 2014. u 9:00 h

12. 6. 2014. u 10:30h

26. 6. 2014. u 10:30h

8. 9. 2014. u 10:30h

22. 9. 2014. u 10:30h

Suvremena kultura, obrazovanje i etika

(prof. dr. Slavica Juka/Krešimir Tabak, assist.)

13. 2. 2014. u 11:00h

27. 2. 2014. u 11:00h

7. 4. 2014. u 15:00 h

   
   
 

II.godina

   

Naziv predmeta (predmetni nastavnik)

zimski ispitni rok

Travanjski ispitni rok

ljetni ispitni rok

rujanski ispitni rok

Metafizika II

(prof. dr. Ivan Kordić)

31. 1. 2014. u 10:00h

14. 2. 2014. u 10:00h

Prilikom dolaska profesora

13. 6. 2013. u 10:00h

27. 6. 2013. u 10:00h

5. 9. 2014. u 10:00h

19. 9. 2014. u 10:00h

Etika II

(doc. dr. Ita Lučin)

6. 2. 2014. u 12.00h

17. 2. 2014. u 12.ooh

7. 4. 2014. u 14:00 h

12. 6. 2014. u 12:00h

26. 6. 2014. u 12:00h

8. 9. 2014. u 12:00h

22. 9. 2014. u 12:00h

Metodika nastave filozofije

(doc. dr. Ita Lučin)

6. 2. 2014. u 10.30h

17. 2. 2014. u 10:30h

11. 4. 2014. u 9:00 h

12. 6. 2014. u 10:30h

26. 6. 2014. u 10:30h

8. 9. 2014. u 10:30h

22. 9. 2014. u 10:30h

Izabrana teodicejska pitanja

(dr. sc. Ivica Musić, izv. prof.)

29. 1. 2014. u 12:00h

12. 2. 2014. u 12:00h

9. 4. 2014. u 12:00 h

11. 6. 2014. u 12:00h

25. 6. 2014. u 12:00h

3. 9. 2014. u 12:00h

17. 9. 2014. u 12:00h

Filozofija religije

(prof. dr. Ivan Kordić/ dr. sc. Ivan Ševo)

7. 2. 2014. u 9:00h

14. 2.   2014. u 9:00h

     

Ažurirano: Petak, 28 Ožujak 2014 13:16

 

Studijske grupe