Languages

Travanjski ispitni rokovi

Travanjski ispitni rok za akademsku 2013./2014. godinu

Red.br.

Naziv kolegija

Nastavnik; asistent

Travanjski ispitni rok

1

Jezične vježbe  1

doc. dr. sc. Rafaela Božić

dr. sc. Adrijana Vidić, viši asistent

Eugenija Ćuto, lektorica

Petar Karavlah, asistent

10.4. u 9 sati

2

Uvod u studij ruske književnosti

Prof. dr. sc. Zdenka Matek Šmit

12.4. u 10 sati

3

Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika

Dr. sc. Sandra Hadžihalilović

11.4. u 11 sati

Napomena: Ispiti će se održati prilikom dolaska gostujućih profesora. Ispite u ISS-u trebate prijaviti na zadane termine.

Studijske grupe