Languages

PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA - KOLOKVIJ

Kolokvij iz kolegija  Psihologija odgoja i obrazovanja održat će se  01. prosinca  (amfiteatar Sokrat) prema sljedećem rasporedu:

u 16.00h  I.  skupina (studenti čije prezime počinje slovima A-K)

u 17.00h  II.  skupina (studenti čije prezime počinje slovima L-Ž).

Studijske grupe