Languages

Odgoda terenske nastave (Jajce i Travnik)

Terenska nastava iz kolegija Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Hrvatskoj, predviđena za 27. studenoga, odgađa se do daljnjega zbog nepovoljnih vremenskih prilika. 

Studijske grupe