Languages

PSIHOLOGIJSKA STATISTIKA I - KOLOKVIJ

Dodatne vježbe iz kolegija Psihologijska statistika I će se održati u petak (28.studenog),   u 16.00h (uč.28).

Kolokvij  će  se  održati  01. prosinca  u 14.00h prema sljedećem rasporedu:

Amfiteatar Sokrat  - studenti čije prezime počinje slovima A-L

Amfiteatar Vjekoslav Klaić  - studenti čije prezime počinje slovima M-Ž.

Studijske grupe