Languages

Politička ekonomija - odgoda seminarske nastave

Odgađaju se predavanja iz Političke ekonomije planirana za četvrtak, 11.12.2014. godine s početkom u 16:15 sati.

Predavanja će biti nadoknađena u četvrtak, 18.12.2014. godine s početkom u 16:15 sati, u učionici 23.

Studijske grupe