Languages

Predavanja iz kolegija Osnove upravljanja

Predavanja iz kolegija Osnove upravljanja kod prof. dr. sc. Vlade Majstorovića neće se odražati u srijedu, 10.12.2014.

Studijske grupe