Languages

Javna obrana završnog rada

Javna obrana završnog rada studentice Josipe Penave na temu, Kasnoantičko i ranosrednjovjekovno razdoblje na području općine Posušje u svijetlu arheoloških nalaza, održat će se u četvrtak 18. prosinca s početkom u 10:00h (dvorana 83.).

Povjrenstvo:

  • Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, Predsjednik povjerenstva - mentor
  • V. asist. Nina Čuljak, član
  • V. asist. Tino Tomas, član

Studijske grupe