Languages

Kolokvij iz kolegija Latinski jezik 2

Prvi kolokvij iz kolegija Latinski jezik 2 održat će se u srijedu, 17.12.2014. u 12 sati na Pravnom fakultetu.

                                                                                                     doc. dr. sc. Luciana Boban

 

Studijske grupe