Languages

Uvod u filozofiju - rezultati kolokvija 15. 12. 2014.

Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u filozofiju koji je održan 15. 12. 2014. Položili su:

1. Bagarić Marija 
2. Bandić Mate  
3. Crnjac Marin  
4. Čolić Dragi  
5. Pervan Romana  
6. Sesar Nikolina 
7. Soče Silvio  
8. Stojčić Franjo  
9. Totić Anamaria  
10. Venier Marko  
11. Vincetić Mateja  
12. Zoraja Ana  

Uvid u radove će biti 13. 1. 2015. u 11h u redu 46.

Studijske grupe