Languages

Antička filozofija - rezultati kolokvija od 15.12.2014.

Kolokvij1 iz Antičke filozofije, od 15. XII. 2014. položili su sljedeći:

 

 

  1. BAŠIĆ, Kristina
  2. DRMIĆ, Katarina
  3. GRIZELJ, Marieta 
  4. KELAVA, Ivan 
  5. STIPIĆ, Anamarija 
  6. VOLAREVIĆ, Marija 

______________________

doc. dr. sc. Mate Buntić

Studijske grupe