Languages

Rezultati I. kolokvija iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (02.04.2014.)

Rezultati I. kolokvija iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (02.04.2014.)
Prezime i ime Bodovi % Ocjena
Belić, Martina 80 4
Boban, Marko 49 1
Bokšić, Mijana 73 3
Bošnjak, Andrea 90 5
Budimir, Anita 100 5
Bukmir, Anamarija 24 1
Čabraja, Matea 100 5
Čagalj, Marta 62 2
Ćerlek, Paula 85 4
Ćurčić, Ružica 100 5
Dujmović, Ana 60 2
Ferenc, Monika-Evica 61 2
Glamatović, Dajana 78 3
Grlić, Marija 100 5
Huljić, Jadranka-Marija 75 3
Jukić, Andrea 95 5
Jukić, Ivana 7 1
Jurić, Petar 46 1
Klapirić, Tea 90 5
Klišanin, Ana 90 5
Kriste, Dora 47 1
Kundid, Ivan 82 4
Kvesić, Jelena 90 5
Lovrić, Nikolina 100 5
Maričić, Iva 100 5
Matić, Marija 65 2
Miletić, Ivana 25 1
Miloš, Marija 100 5
Mišković, Marijana 100 5
Mrkonjić, Mijo 75 3
Pažin, Jelena 65 2
Peković, Jovana 100 5
Perković, Nikolina 100 5
Petrović, Danijela 87 4
Petrović, Karmela 100 5
Pušić, Maja 70 3
Roki, Ana 100 5
Romić, Martina 100 5
Sentić, Matea 70 3
Sušilović, Ivana 62 2
Šimičić, Nina 80 4
Šimunović, Ivana 100 5
Tadić, Mia 60 2
Tošić, Boris 60 2
Vidović, Miranda 70 3
Visković, Josip 15 1
Vučković, Lovrenka 90 5
Vuleta, Mateja 95 5
Zlopaša, Jerko 85 4

Studijske grupe