Languages

Rezultati kolokvija iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe

Prvi kolokvij iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:

1.       ZDRAVKO RADELJIĆ JAKIĆ

2.       MIRNA ŠEVO

3.       MARKO LUCOVIĆ

4.       ANAMARIA TOTIĆ

5.       ANTE ŠUNJIĆ

6.       ANA BILKIĆ

7.       MIHAELA PANDŽIĆ

8.       MATEA PRUSINA

9.       DRAGI ČOLIĆ

10.   IVANA BAGARIĆ

11.   MARIJA BAGARIĆ

12.   MARIJA BARBARIĆ

13.   MILA MELANI PEJIĆ

14.   SILVIO SOČE

15.   MARIJA ŠUĆA

_____________________

16.   ANA ZORAJA

17.   DAVOR PULJIĆ

18.   ANTONIO ZELENIKA

19.   KARLA FILIPETTI

20.   DAMIR JUKA

21.   MARIJA PALAC

22.   MATE BANDIĆ

23.   ANTONIO MIOČ

Studijske grupe