Languages

Didaktika - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika, za polaznike Edukacijske skupine predmeta, održan 29. ožujka, položili su:

Paradžik Andrea- vrlodobar (4)
Primorac Ivana – vrlodobar (4)
Čuljak Josipa – dobar (3)
Mihalj Branka – dobar (3)
Šoljić Miroslav – dovoljan (2)
Lovrić Marija – dovoljan (2)
Banović Ivana – dovoljan (2)
Bošnjak Sonja – dovoljan (2)
Marić Ivana – dovoljan (2)

Studijske grupe