Languages

Ispitni rokovi iz kolegija Opća pedagogija i Didaktika

Ispitni rokovi iz kolegija Opća pedagogija održati će se:

2. i 16 veljače u 11h
15. i 29. lipnja u 11h
1. i 15. rujna u 11h

Ispitni rokovi iz kolegija Didaktika održati će se:

3. i 17. veljače u 11h
16. i 30. lipnja u 11h
2. i 16. rujna u 11h

STUDIJSKE GRUPE