Languages

Metafizika I - rezultati kolokvija od 26. 1. 2015.

Rezultati kolokvija2 iz Metafizike I, od 26. 1. 2015.

1. DUMANČIĆ, Katarina
2. ETEROVIĆ, Simon
3. GALIĆ, Katarina
4. IBRULJ, Tonina
5. IVANKOVIĆ, Doris
6. IVANKOVIĆ, Renato
7. JAMAN, Ivana
8. KOLOBARA, Zoran 
9. LUJANOVIĆ, Martina
10. PERIĆ, Slavica
11. RAŠIĆ, Mirna
12. ŠIMUNOVIĆ, Dragica
13. ŠKEGRO, Žan
14. ZOVKO, Mario
____________________________
Usmeni ispit i upis ocjena bit će održani 5. 2. 2015. s početkom u 10,00 sati u uredu br. 46.

___________________
doc. dr. sc. Mate Buntić

 

Studijske grupe