Languages

Psihologijska statistika I- termin kolokvija

Drugi kolokvij (za studente koji su položili prvi) će se održati u petak, 30. siječnja, s početkom u 14.00h (amf.21).

Studijske grupe