Languages

Rezultati predroka iz Fonetike i fonologije hrvatskoga standardnog jezika

Pismeni dio ispita iz Fonetike i fonologije hrvatskoga standardnog jezika (predrok) položili su:

IVA PAVIĆ
IVA CRNOGORAC
NATALIJA TOMAS
MATEA LUKIĆ
VALENTINA MUCIĆ
ANA MARIĆ
ANĐELA ĆOSIĆ
ZRINKA HELENA RAKIĆ
IVANA JURIŠIĆ
MAGDALENA MARINČIĆ
MATEA JELČIĆ
BERNARDA IVIČEVIĆ
DANIJELA KOVAČ
NIKOLINA VUJNOVIĆ

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 2. veljače 2015. u 9 sati.

Studijske grupe