Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

REZULTATI PISMENIH ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19.st. položili su sljedeći studenti:
- Josipa Ištuk
- Marija Lasić
- Ljiljana Paponja
- Marijana Kolenda
- Klara Dominiković
- Helena Dujmović
- Ana-Marija Jurišić
- Ivona Raguž
- Ivana Kovčo

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20.st. položili su sljedeći studenti:
- Matea Barbarić
- Dijana Mrnjavac

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su sljedeći studenti:
- Amanda Matić
- Ana Milić
- Zorana Krstičević
- Sabina Ramljak
- Antonija Soldo
- Irena Čavara

• Pismeni sio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost (stari program) nije nitko položio.

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 16. travnja 2014. godine:

- 9. 30. sati – Hrvatska književnost 19.st.
- 10 sati – Hrvatska književnost 20.st., Hrvatska književnost druge moderne

Studijske grupe