Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. Marije Musa (2. veljače 2015.)

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:

1.       ANDRIJANA MATIĆ

2.       IVAN KOLAK

3.       RUŽICA GRGIĆ

4.       ANA BAGARIĆ

5.       IVANA ŽEPAČKIĆ

6.       MATEA ČOVIĆ

7.       MARIJA ROZIĆ

8.       IVANA DUVNJAK

9.       IVANA RAŠIĆ

10.   MATHEA MARIĆ

Na usmeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 pozivaju se MARIJANA RIMAC i ANTE BANOVIĆ.

Usmeni dio  ispita održat će se u četvrtak, 12. veljače 2015. u 9 sati.

Studijske grupe