Languages

Etika I - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Etika I  položili:

IVANKOVIĆ, Doris
ETEROVIĆ, Simon
LASIĆ, Domagoj
GALIĆ, Katarina
JAMAN, Ivana
DUMANČIĆ, Katarina

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 16. 4. 2014. u 11 h – ured 33

Studijske grupe