Languages

Rezultati kolokvija iz Leksikologije hr. jezika i Tvorbe riječi u hr. jeziku održanih 14. travnja 2014.

Rezultati kolokvija iz Leksikologije hr. jezika i Tvorbe riječi u hr. jeziku održanih 14. travnja 2014. godine:

Leksikologija hr. jezika – I. kolokvij

Skupina A

Ana Lasić   89,65 %
Marijana Kolenda  86,20 %
Berislav Arapović  79,31 %
Matea Jukić   75,86 %
Tea Drinovac   55,17 %

Skupina B

Marija Lasić  71,42 %
Mirana Rašić  65,30 %
Patricia Rašica   48,97 %
Matea Ramljak  34,69 %
Ivana Bušić  28,57 %
Drago Ljubić  24,48 %
Marin Lastrić   22,44 %
Tvorba riječi u hr. jeziku

Ana Rimac   77,55 %
Ljubica Mišić  73,46 %
Ivana Šaravanja  69,38 %
Nataša Medar   65,30 %
Blagica Bevanda  64,28 %
Matea Čutura   63,26 %
Ivana Mikulić   62,24 %
Darija Čobanović  59,18 %
Mario Pinjuh   57,14 %
Maja Bakula   56,15 %
Ana Glavaš  52,04 %
Andrea Kovačević  51,02 %
Monika Karamatić  50,00 %
Anđela Čolak   50,00 %
NAtalija Čović  50,00 %
Katarina Pezo   47,95 %
Sandra Zovko   44,89 %
Ana Čalaga   40,81 %
Nikola Soldo   34,69 %
Vesna Kovač   32,65 %
Mihaela Pejčinović  24,28 %
Ana MArinović  8,16 %

Za uspješno položen kolokvij potrebno je uraditi 51 % testa. Uvid u testove održat će se 16. travnja u 15.30. u sobi 47.
Mostar 15.travnja 2014.
dr.sc. Irina Budimir

Studijske grupe