Languages

Platonova i Aristotelova politička filozofija - 20.2.2015.

Pismeni dio ispita položili su:

1.Marijanović Marko

2.Kelava Ivan

3.Bašić Kristina

4.Volarević Marija

5. Veraja Toni

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak kod prof. dr. S. Juke u 11h, ured 45

Studijske grupe