Languages

Suvremena diplomacija - Rezultati kolokvija

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Suvremena diplomacija, održanog 15. travnja 2014. godine
 

Ime i prezime Ocjena
Jelena Čevra 5-
Ivana Krstanović 2-

Mostar, 15. travnja  2014.  godine                Docent dr. sc. Mile Lasić
                                                                       Ass., Arijana Krešo

Studijske grupe