Languages

Engleski jezik 1 - rezultati ispita

 Ispit iz ''Engleskog jezika 1'' (18.2.2015.) položili su:

 1.      Ljubica Boškić (Fil.-Ped.)

 2.      Drina Penava (Fil.-Tal.)

 3.      Lea Brekalo (Pov.-Inf.zn.)

 4.      Matea Bilać (Pov.umj.-Arh.)

 5.      Helena Ostojić (Fil.-Ped.)

 6.      Katarina Šakota (Fil.-Nov.)

 7.      Josip Ereš (Pov.-Fil.)

 8.      Ivan Kelava (Fil.-Hrv.j.)

 Upis ocjena je u četvrtak, 26.2.2015. u 13h u uredu 2-7.

 Doc.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe