Languages

Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita

Pismeni ispit iz kolegija Logika 1 položili su:

Bojanić Ivan

 

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 2 mogu izići sljedeći studenti:

Adžaip Anto

 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u srijedu 25. 2. u 12h, ured 46.

Usmeni ispit održati će se u petak 27. 2. s početkom u 8:30h

Studijske grupe