Languages

Didaktika - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika održan 10. travnja položili su:

Vukoja Marija – vrlodobar (4)
Gnječ Sara – vrlodobar (4)
Novaković Martina – vrlodobar (4)
Šiljeg Matea – vrlodobar (4)
Kovač Vesna – dobar (3)
Biljaka Suzana – dobar (3)
Buljan Ana – dovoljan (2)
Dujmović Marjana – dovoljan (2)
Pinjuh Mario – dovoljan (2)
Kvesić Miro – dovoljan (2)
Soldo Nikola – dovoljan (2)
 

O terminu upisa ocjena studenti će biti naknadno obaviješteni.

Studijske grupe