Languages

Prof. dr. sc. Antun Karaman: termini predavanja i ispita

Prof. dr. sc. Antun Karaman održat će predavanja i ispite u četvrtak 24. 4. prema sljedećem rasporedu: 

Umjetnost baroka - od 10:15 h do 13:00 h  u učionici br. 30
 
Obrana diplomskoga rada u 13:00 h učionici br. 30
 
Teorija i povijest povijesti umjetnosti - od 15:15 h do 17:00h  u učionici br. 30
 
Ispiti će se održati u 17:00 h u učionici br. 30

Studijske grupe