Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Marije Musa (8.4.2014.)

 Rezultati ispita održanog 8. travnja 2014.

Socijalni rad

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su sljedeći studenti:
1. FRANKA KRIČKA
2. PAULA BUNČIĆ
3. NERA GOJAK
4. MILA IVKOVIĆ
5. REBEKA KATAVIĆ
6. IVAN KALEB
7. SONJA TANDARA
8. NADA MILAS
9.  LJUBICA KURBAŠA
10. MLADENKA TALIJANČIĆ
11. LJILJANA ZRNO
12. ANA MARKOTIĆ
13. MARINA VRANJEŠ
14. JOSIPA ALVIR
15. DANIJELA VRDOLJAK
16. MARTINA ZOVKO
17. KRISTINA MARIĆ
18. IVA IVANKOVIĆ
19. MATEJ SLIŠKOVIĆ
20. VIŠNJA NOVAKOVIĆ
21. DANIJELA MASLAĆ
22. MARIJA GAŠPAR
23. MILA MARKOTIĆ
24. MIA MATELJAK
25. MARINA STIPIĆ
26. JOSIPA DŽIDIĆ
27. MARIJA GALIĆ
28. MIRKO UDILJAK
29. MARITA TOPIĆ
30. PETRA MIŠKOVIĆ
31. MATE MATIĆ

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su sljedeći studenti:
1. MARINA PULIĆ
2. TOMISLAV VIDOVIĆ
3. IVANA MILETIĆ

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 24. travnja 2014. u 11 sati.
doc. dr. Marija Musa

 

Studijske grupe