Languages

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Obrana diplomskog rada pod naslovom Arheološka topografija Duvanjskog polja u rimsko doba, studenta Josipa Tabaka održat će se u utorak (29.04) u 11:00h u kabinetu 83.

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  • prof. dr. sc. Željko Miletić, mentor
  • prof. dr. sc. Dražen Maršić, član,
  • mag. arh. Željka Pandža, član

 

Studijske grupe