Languages

Logika 1 - rezultati kolokvija 1

Adžaip Anto  11,75
Alpeza Karla   15,75
Barbarić Anđela   11
Bevanda Mihaela  14,25
Ćorić Iva  12,75
Ezgeta Marija   12,25
Glavinić Stanko   12,75
Knežević Ivan   17
Kozina Ivana   16,75
Mikulić Jelena   11
Miloš Jure  15,5
Niče Nikolina   12,5
Odak Antonela   4,75
Ostojić Nikolina   12
Primorac Marijana   14,25
Prolić Luka   11,75
Skoko Jelena   17
Šagolj Monika   12,75
Šola Marijan   8,75
Šutalo Ante  12,5
Tolj Nikola   8,25

Studijske grupe