Languages

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka - obavijest o terminu predavanja

Izv. prof. D. Milinović održati će nastavu iz kolegija "Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka" u petak 09.05.2014. od 10 -14 h.

Nakon predavanja profesor će održati usmene ispite.

O broju učionice bit ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe