Languages

Nasilje nad i među djecom i mladima- nastava

Seminar iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima neće se održati sutra, 9. svibnja.

Nadoknada će se održati u ponedjeljak, 12. svibnja, u 18:30h u amfiteatru.

 

 

Studijske grupe