Languages

Rezultati II. kolokvija iz Leksikologije hr. održanoga 12. svibnja 2014. godine

Rezultati II.  kolokvija iz Leksikologije hr. održanoga 12. svibnja 2014. godine:

 

Leksikologija hr. jezika – II. kolokvij

 

Ana Lasić                   67.5 % (4)

Berislav Arapović       66,66 % (4)

Matea Jukić                60 % (3)

Tea Drinovac              nije pristupila

Marija Lasić                65 % (3)

Mirana Rogić              50 % (2)

Marijana Kolenda       50 % (2)

 

Studijske grupe