Languages

Predavanja doc. dr. sc. Tomislava Fabijanića

Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić je najavio svoj dolazak za 30. svibnja (petak), tom prilikom će održati predavanja prema sljedećem rasporedu:

  • 30. V. (petak) -  Nacionalna arheologija 14:00-17:00h (uč. 25.); Opća slavenska arheologija 18:00-20:00h (uč. 25.).
  • 31. V. (subota) - Arheologija seobe naroda 9:00-12:00h (uč. 25.).

Studijske grupe