Languages

Logika 1 - rezultati kolokvija 2

Adžaip Anto 10,25
Alpeza Karla  12
Barbarić Anđela  11,75
Bevanda Mihaela 10,75
Ćorić Iva   9,75
Ezgeta Marija  8
Glavinić Stanko  9,75
Granić Teo  9,25
Knežević Ivan  11,75
Kozina Ivana  14
Mičić Bogdana  9
Mikulić Jelena  8,75
Miloš Jure 14,5
Niče Nikolina  7,75
Odak Antonela  4,75
Ostojić Nikolina  14,5
Primorac Marijana  11,75
Prolić Luka  6,5
Skoko Jelena  16,75
Šagolj Monika  12
Šola Marijan  11,75
Šutalo Ante 14,5
Tolj Nikola  9

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak 26. 5. u 17:00h, ured 46.

Studijske grupe