Languages

Obavijesti

16.12.14 - 16:40
Predavanje iz kolegija „Grčka kultura i civilizacija“ se ne odgađa i održat će se po redovnom rasporedu, u srijedu od 10:00 do 12:00 sati. doc. dr.sc. Luciana Boban
15.12.14 - 17:32
Prvi kolokvij iz kolegija Latinski jezik 2 održat će se u srijedu, 17.12.2014. u 12 sati na Pravnom fakultetu.                       ...
15.12.14 - 17:20
Javna obrana završnog rada studentice Josipe Penave na temu, Kasnoantičko i ranosrednjovjekovno razdoblje na području općine Posušje u svijetlu arheoloških nalaza, održat će se u četvrtak 18. prosinca s početkom u 10:00h (dvorana 83.).Povjrenstvo:...
15.12.14 - 17:16
Javna obrana završnog rada studenta Frane Perića na temu, Topografija kasnosrednjovjekovnih arheoloških lokaliteta na području zapadne Hercegovine, održat će se u četvrtak 18. prosinca sa početkom u 09:30h (dvorana 83.).Povjerenstvo:Doc. dr. sc....
15.12.14 - 17:10
Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić je najavio dolazak za četvrtak, 18. prosinca u 09:30h. Tom prilikom održat će se javne obrane završnih radova (studenti Frano Perić i Josipa Penava), a nakon toga konzultacije!
10.12.14 - 10:10
Javna obrana diplomskog rada studenta Marija Jurića na temu Gornji paleolitik i mezolitik jugoistočne Europe s osvrtom na prostor Bosne i Hercegovine, održat će se u ponedjeljak 15. prosinca, s početkom u 10:00h, dvorana 83.Povjerenstvo:1...

Pages

Studijske grupe